diensten

Diensten

Mijn naam is Pieter Verstraelen. Met ruim 20 jaar ervaring

als calculator / bouwkostendeskundige bij diverse middelgrote aannemers - en sinds 2011 op zelfstandige basis - kan ik je terzijde staan bij diverse bouwgerelateerde diensten voor grote en kleine projecten. 

Hierbij kun je denken aan:

  • Opzetten kostenramingen
  • Maken inschrijfbegrotingen
  • Maken werkbegrotingen
  • Aanvragen & beoordelen offertes
  • Bouwkundig advies


Om een indruk te krijgen van projecten die ik onder handen heb gehad, verwijs ik graag naar de projectimpressies en referentieprojecten elders op deze site.

Zakelijk 

Verstraelen bouwkostenadvies is gespecialiseerd in het opzetten van kostenramingen en het maken van gedetailleerde inschrijf- en werkbegrotingen van zowel woningbouw- als utiliteitsprojecten. Tot mijn klantenkring behoren onder meer aannemers, architecten, projectontwikkelaars, en gebouweigenaren.


Daarnaast kan ik het nodige betekenen bij projecten die via bezuinigings- of herontwikkelingstrajecten omgebogen moeten worden om binnen gestelde budgettaire kaders te blijven. Door in nauwe samenspraak met opdrachtgever, architect, constructeur en (onder)aannemer op creatieve wijze te werk te gaan kunnen we gezamenlijk veel bereiken.

Wij kunnen van meerwaarde zijn bij keuzes voor alternatieve materialen, detailleringen en bouwwijzen. Of simpelweg out-of-the-box denken. Kortom, het verschil tussen een go of no-go van het project.

 

Informatieverlies tussen calculatie en uitvoering kan leiden tot onwenselijke situaties en onnodige faalkosten. Daarom is een vloeiende en gedetailleerde overdracht tussen calculatie en uitvoering van cruciaal belang. Hierbij worden alle relevante opmerkingen en aandachtspunten uit de calculatiefase zorgvuldig vastgelegd en gedeeld met betrokkenen.

Particulier

Ook particulieren kan Verstraelen bouwkostenadvies de helpende hand bieden in de verschillende stadia van het bouwproces. Vanaf het eerste prille idee over je bouw- of verbouwplannen kan ik een globaal kostenplaatje opzetten zodat je weet in hoeverre de plannen passen binnen de financiële mogelijkheden. Daarnaast kan ik je bijstaan bij het inhoudelijk en op compleetheid beoordelen van aanbiedingen van derden.


Verder behoort het opstellen van een technische omschrijving op basis van ter beschikking te stellen tekeningen tot de mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen aannemers goede offertes maken die compleet en vergelijkbaar zijn zodat er tijdens de bouw geen vervelende verrassingen uit de kast komen.

Werkwijze

Soms zijn er goed uitgewerkte stukken zoals bestek, tekeningen en rapporten beschikbaar. Soms is er echter niet meer voorhanden dan een globaal Programma van Eisen of slechts een ruwe schets.

 

In welke staat de calculatiegegevens zich ook bevinden; mijn werkwijze kenmerkt zich door een gedegen en proactieve aanpak. Hierbij staat meedenken in het belang van jou als klant voorop. Tegenstrijdigheden, hiaten, onduidelijkheden, (on)mogelijkheden, kansen en risico’s worden zorgvuldig geanalyseerd en helder in kaart gebracht. Hierdoor is  reeds tijdens het calculatietraject exact bekend welke kansen en risico’s er aan het project kleven. Dit levert een goede basis op voor het maken van zorgvuldige en afgewogen keuzes in het vervolg.

 

Door een goede kennis van actuele marktprijzen welke doorlopend up-to-date gehouden worden, kan Verstraelen bouwkostenadvies realistische en concurrerende bouwkostenopgaves verzorgen.

 

​In combinatie met het Ibis-Trad calculatiepakket en het digitale meetsysteem van Digitable en Bluebeam is een snelle en zorgvuldige uitwerking van al je bouwkostenvraagstukken gegarandeerd.  

Verstraelen bouwkostenadvies

Verstraelen bouwkostenadvies

info@verstraelenbouwkostenadvies.nl

(06) 411 63 892

(0478) 85 51 55

Trambaan 20

5865 BX  Tienray